Film-info
FilmHistorie.dk
 
filmhistorie | filmteoretikere | filmæstetik | auteurs | om
Filmteoretikere og filmteorier er egentlig også ideerne, der danner filmens æstetik. At de alligevel omtales i en kategori for sig er fordi filmteori egentlig dækker over både filmens forhold til de andre kunstarter, virkeligheden (og erkendelse af denne), den enkelte beskuer, samfundet samt kognitive og sprogvidenskabelige systemer.


Hugo Münsterberg
'The Photoplay'-bogen...


Andre Bazin
Transcendental, åndlig, kristen <--> marxistiske kritikere (verdslige)


Balazs
Hovedsageligt optaget af:


Pudovkin
Påvirkning over æstetik (i form af montagen).
Stil-montage og UDVÆLGELSEN af virkelige rum til det nye filmiske rum.
"Filmens plastik"
"Homogen syntese af afvigende elementer" (s. 74 i Henri Agel's "Filmens Æstetik")
"Skabende geografi".
ORKESTRERING som at finde det centrale, men dvs. reduktion og bestemt virkelighed --> understreger ide med system af valg og gentagelser
Også støtter af asynkronisme (ibid. 73)


Eisenstein
Tilknyttet til Meyerhold's teater (skuespillere som tegn - modsat Stanislavskij's realisme) og Kabuki-teateret (japansk "kaos" teater) --> attraktions-montage (sammenfald til ny audiovisuel fællesnævner og ulogisk brug af attraktive elementer sammen)
Mitry: "abstrakt ideografisk sprog"
Refleks(whatever that means? - ibid 81-82)
E: Indstilling = montage-celle modsat P's element og "to faktorers kollision bliver et begreb"
DIALEKTIK i form af konflikt (disharmoni)
Tror på aktiv tilskuer --> deltager --> tænker ("bevæges") --> modsat propaganda
Polyfon-montage (whatever that is? - ibid. 86)
"gyldent snit" som er en ideel harmoni mellem elementer (også lyd)
Mitry: Montagen er kvalitativ sum, MEN Eisenstein's indstillings-grupper er kvantitativ-sum, fordi vi ikke følger en person (paroksystisk øjeblik (?))
E er ikke som P og BB optaget af om film reproducerer/reducerer virkeligheden


Rudolf Arnheim
Arnheim anvender en deduktiv metode til at udtænke sine teorier
Film reducerer virkeligheden med differentierende elementer, dvs. "begrænsningen i den rumlige dybde, manglen på farver, belysningen, beskæringen, afstanden fra objektet, den manglende rumlige og tidslige kontinuitet, reduktionen af den sensoriske aktivitet til optiske elementer" (ibid. 89 - bemærk at Arnheim taler om stumfilm, selvom lyd dog også bliver et differentierende element, pga. udvælgelsen og teknikker som voice-over, off-screen, osv.) - disse "mangler" skaber filmens æstetik og giver det filmede objekt ny opmærksomhed og mulighed for at vurdere et objekts karakteriske træk.
Som P og BB er montage det "vigtigste" i en "koncentreret" helhed, MEN er ikke enig med P i, at alt skabes i montagen.
Analogi og kontrast (ibid. 90)
Fordi lyd og billede er heterogene må lyd underordne sig i billedet i filmen, ligesom libretto for musik i en opera, fordi det er et Gesamtwerk (eller hvad? - andre er imod denne opfattelse)
Fra skabende midler til deres skabende muligheder


Spottiswoode
Arbejder videre med E og RA's ideer - ligesom RA fokuserer S også på "midlernes skabende muligheder"
Spottiswoode opdeler filmsprog i:
Ikke-optisk og optisk, som opdeles i:
filmiske faktorer og naturlige faktorer, som opdeles i:
det dynamiske (= kamera bevægelser) (ligesom teateret) og det statiske (= differentierende elementer) (dvs. vinkel beskæring, belysning, manglende dybde i billedet)
Montage = meningen!! (ligesom E)
Han opdeler LYD i:
(a) Real og ikke-real
(b) Reallydens mængde og kraft
(c) Kontrapunktisk lyd eller ej - knyttet til visuel montage
"grammar"
Adskiller "formens indhold" og teknikkens kunst


Ekspressionisme
Det indre liv,
Mørke opløser rummet - spænding udløst
Skuespil: "Aktuelle dramaturgie" - Herbert Ihering
De plastiske hieroglyffer udtrykte sjælens struktur i rum ... omdanner materielle genstande til emotionelle elementer


Teoretiske spg.:
DESUDEN: Episk, lyrisk og dramatisk
udtryksformer? - isoleret?
under-/sideordnede?
evigt gyldige?/cinema pur?
transmedie-æstetik


Andre tidlige teoretikere


A) Avant-garden samt: Richter, Franju, C. Léger, Mitry, Eggeling, Ruttmann, Bunuel, F. Léger
pre-WWII: "Forvandling til poesi og social kamp" både adskillelse og ej
post-WWII: ibid. 38!!
S) Surrealist: Ado Kyrou, Feuillade - Film kan vise virkelighedens latente indhold og surrealiter er mere ikke-intellektuelle/legende og mindre tilfældig i teknik-valg (defokusering, maske, kort montage, dobbelt eksponering, dobbelt kopiering, lukning ved iris-blænde, hurtig og langsom gengivelse (s. 33)
M) Film som musik!
 
(c) copyright 2008-10: Kasper Lauritzen