Film-info
FilmHistorie.dk
 
filmhistorie | filmteoretikere | filmæstetik | auteurs | om
Filmæstetik kan læses i supplement til filmteoretikere, som de forskellige aspekter af filmkunsten, som teoretikerne har udviklet og arbejdet med.


Canudo
"Den syvende kunstart"
DE 6 KUNSTARTER:
Arkitektur, musik, maleri, billedhugger, poesi og dans (hhv. rytmiske og plastiske)


fra bogen "Filmkunst"
DEKORATION: + planer og dybdefokus
- udstyrsfilm (dvs. tidl. Italien, deMille, episk, western)
- realisme (Dreyer, Bresson, Godard) - studie/location
- ekspressionisme (tysk i tyverne, Welles' "Trial", Fellini)
BELYSNING: sætter stemningen for dekorationen
- kontrast - sort/hvid, gråtoner
- filtre
- forskellige stile viser forskellige virkeligheder, fx. flashback, drøm, miljø
- male på virkeligheden (Sternberg --> Minnelli)
- halvlys, clairobscure, osv.
FARVEN
- temperament - forsk. stil/miljøer
- tint: rød = morgen, gul = sol, blå = nat (farvebod?)
- tidl. ville rød baggrund flyde sammen med ansigt
- subjektive farver --> følelser --> "hvorfor er appelsinen malet grå" (s. 40)

Tegneserien = billedrække
Film = billedstrøm

æstetisk, beskrivende, psykologisk, dramatisk, elementær, maleriske overvejelserFilm før - Film nu
KlassiskModerne
StudioLocation (dårlig lyd, lys...)
Statisk kameraBevægende kamera
Bløde overgangeJump-cut
Stram, plot-drivende dialogImproviseret, spontan, fri dialog
Genre-konventionerGenre-refleksioner (og auteurs?)
Konflikten i fokusMenneskene i fokus
IndholdStil
EskapismeVerfremdung, erkendelse, osv.Terminologi
IDE: Ny terminologi, som beskriver æstetikken i stedet for teknikken.
Nærvær: Ny betydning til hverdagen
Nærbilledet: Isoleret indtryk
Konflikt: Eisenstein...
Juxtaposition: Synsvinkel, stil, m.m. (tankeproces)
Filmiske metoder: ??
Plastik: ()
(): Beskæring, belysning = tillægge værdier --> vise hemmeligheder/skjulte egenskaber
Metafor: ()
Analogi: ()
Proces (kontrast): ()
Latent indhold: Afsløres gennem sammenstød
Orkestrering: Filme ting i klip
Differentierings-elementer: Det som adskiller film fra virkeligheden
Mikro <-> Makro
 
(c) copyright 2008-10: Kasper Lauritzen